Hei me seilataan – ANYWHERE-merellä!

Ihanan Järvi-Suomen äärevän sään erityispiirteet pääsivät esille viime viikolla Genovassa Italiassa. Euroopan maista kokoontui yhteen joukko tiedemiehiä, meteorologeja, tutkijoita, pelastusalan osaajia sekä muita tahoja, jotka eturintamassa kohtaavat sään ja erilaisten luonnonilmiöiden aiheuttamat haasteet ja niiden vaikutukset omassa työssään.

Äärevä = uudissana, joka tarkoittaa ääripäiltään laajalle yltävää. Sana esiintyy usein ilmastonmuutoksesta puhuttaessa. ”Ilmasto paitsi lämpenee myös äärevöityy, eli kesät ovat entistä kuumempia ja kuivempia, sateet tulevat entistä rajumpina.” (urbaanisanakirja.com)

Tätä kirjavaa joukkoa yhdistää EU-hanke, jonka nimi on ANYWHERE. Suomesta menossa on mukana sähkönjakelun edustajana Järvi-Suomen Energia. Hankkeen varsinaiset kumppanit ovat Ilmatieteen laitos ja Sisäministeriön pelastusosasto.

Hankkeella tavoitellaan hyvää yhteistyötä sekä yhtenäistä tapaa toimia äärisään vaikutusten uhatessa kansalaisia Euroopassa. Halutaan luoda järjestelmä, joka auttaa meitä sään ääri-ilmiöiden vaikutusten etulinjassa työskenteleviä niin, että me voisimme varautua entistä paremmin tai joissakin tapauksissa varoittaa kansalaisia entistä paremmin sään aiheuttaman vaaran uhatessa. Hanke jatkuu vuoden 2019 loppuun saakka.

Tapahtumapaikkana toimi historiallinen Palazzo Ducale. Palatsin rakentaminen aloitettiin vuonna 1298 ja se toimii nykyisin Genovan kaupungin kulttuurin ja erilaisten tapahtumien sydämenä.

Kuulin useaan otteeseen Genovassa, kuinka osaamistamme arvostetaan muualla Euroopassa. Pohdin hetken asiaa ja käsitin, että sain antaa kasvot työlle, jota olemme ripirinnan usean osaajan kanssa tehneet jo vuosia kehittäessämme toimintamalleja haastaviin tilanteisiin sähkönjakelussa täällä Savon maalla. Tämän arvostuksen haluan välittää tiedoksi kaikille vuosia näiden asioiden kanssa painineille!

Ilmatieteen laitoksen Jarmo Koistinen tutustumassa esittelyständiimme

Kun Järvi-Suomen Energia -niminen laiva seilaa ANYWHERE-nimisellä merellä, tarvitsemme monen asiantuntijan osallistumista. Päätöksen Järvi-Suomen Energian matkalle lähdöstä teki laivanvarustaja Arto. Käyttö-yksikössä kipparina toimii Mika, joka ohjaa laivaa oikeaan suuntaan, Tomi puolestaan tutkii karttoja ja analysoi meille kuinka reitti kannattaisi kulkea. Ilman Juhanin taitoa säätää navigointilaitteita jäisimme laineille keinumaan. Markkinoinnin Jennan kanssa maalasimme laivan ja purjeet kauniilla ja näyttävillä väreillä erottumaan muista ja Johanna viestinnästä katsoo kaukoputkella korkealta kauas horisonttiin, mutta tarttuu köyteen, jos vetoapua purjeennostossa tarvitsemme. Resurssijohtajana Eija huolehtii matkalle lähdön hetkellä, että laivan varustelaatikko on täynnä ja suojattu kosteudelta. Itseni koen luotsiveneeksi, jolla on riittävä rohkeus luovia ja näyttää laivalle, mistä voimme lipua meren yli satamaan.

Vieraskynä
Palveluasiantuntija Pilvi Lötjönen
Palveluasiantuntija Pilvi Lötjönen

Työskentelen Järvi-Suomen Energian Käyttö-yksikössä. Olen sähköverkkoasioiden työmuurahainen ja toiminut jo yli 10 vuotta verkon operoinnin taustatöissä.