Uskomme pitkäjänteiseen tekemiseen

Sähkönjakelun kehittyminen Suomessa, sähkönjakeluverkoston ulottaminen taajamiin ja maaseudulle, on ollut tarina yhteiskunnan, yrittäjien, maanviljelijöiden ja tavallisten ihmisten elintason kehittymisestä.

Voimakas sähköistyksen kehittymisen jakso Suomessa käynnistyi toisen maailmansodan jälkeen, jolloin osana sodan repimän maamme jälleenrakennusta, nähtiin kansallisesti merkittävänä tavoitteena ulottaa sähkön jakelu kaupunkien ja taajamien lisäksi maakuntiin. Tähän sotien jälkeiseen kansallisen kriisitietoisuuden aikaan ajoittuu myös Suur-Savon Sähkö Oyn perustaminen vuonna 1946. Niihin aikoihin perustettiin useita sähkönjakeluyhtiöitä Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen alueelle. Suomen valtio antoi maakuntien sähköistykseen merkittäviä tukia, jotta ilmajohtoverkot toivat sähköistyksen myötä elintason nousun edellytyksiä kattavasti koko Suomeen.

Maakunnan sähköistamiseksi perustettiin Suur-Savon Sähkö Oy
Maakunnan sähköistamiseksi perustettiin Suur-Savon Sähkö Oy vuonna 1946

Sähköistyksen vuosikymmeninä muutaman työntekijäsukupolven elämäntyön ydin oli ilmajohtoverkkojen rakentaminen pitkien metsätaipaleiden halki taajama taajamalta, talo talolta.

Asentajamme toivat kymmeniin tuhansiin maaseudun taloihin sen ilon ja riemun hetken, kun tuvassa sähkövalo syttyi ensimmäisen kerran. Ne hetket ovat jääneet ikuisiksi ajoiksi mieleen monelle pienelle pojalle ja tytölle, joille sähkö toi valon läksyjen lukuun iltaisin, joille sähkö avarsi maailman radion kuuluvuuden myötä, ja joille televisio toi kuvat kaukaisista maista syrjäisiinkin tupiin.

Ilmajohtoverkkojen rakentaminen oli fyysisesti raskasta ja vaarallistakin työtä. Tätä työtä tekivät meidänkin verkkoalueellamme sadat asentajat usean vuosikymmenen ajan. Voimme vain kuvitella työn palkitsevuutta, kun sähköliittymä konkreettisesti toi iloa ja hyötyä asiakkaidemme arkeen. Maatilojen työlle sähköistys avasi tuottavuuden kehittymiselle uudenlaisia mahdollisuuksia, kun sähkökäyttöiset työkoneet pikku hiljaa kevensivät raskasta fyysistä työtä. Tuottavuuden paraneminen oli elintason nousun edellytyksenä.

Lihastyövoimaa 1950-luvulla Pylväsmuuntamon asennusta vuodelta 1958 Asentajia vuodelta 1956 Uuden muuntopiirin kytkentä 1967

Me energiahuollosta Suur-Savon Sähkö –konsernin toiminta-alueella vastaavat tämän sukupolvemme edustajat näemme sotien jälkeisten vuosikymmenten edeltäjiemme työn suuren merkityksen koko alueen elintason kehittymisessä. Näiden sähköistyksen sankareiden arvokkaan työn varaan rakentuu kaikki se, mitä meillä nyt energiahuollossa on tämän aikamme ja tulevaisuuden rakentamisen voimavarana.

Toiminta-alueemme on mahdollisuuksiltaan rikasta matkailun ja vapaa-ajan vieton sekä niihin liittyvän liiketoiminnan aluetta. Sähkönjakelun kehittyminen vastaamaan myös vapaa-ajan asumisen haasteita, on nyt tämän aikamme kehittymisen haasteita, joihin etsimme viisaita ja kestäviä ratkaisuja. Vapaa-ajan asuminen ja matkailun kehittyminen tuovat elinvoimaa alueellemme, mitä kehitystä haluamme energiahuoltoa kehittämällä tukea.

Toiminta-alueemme luonnon rikkaudet tarkoittavat nopeasti kasvavia puuvarantoja, vesistöjen sirpaloimaa maisemaa, pitkiä etäisyyksiä asiakkaiden välillä. Paikalliset mahtavat luonnon monimuotoiset ominaisuudet tarkoittavat myös sitä, että olemme haavoittuvia myrskyjen, lumikuormien sekä muiden säätilan ääri-ilmiöiden kohdatessa.

Asta-myrsky Vesikaapelin asennusta Puu linjalla vesistöjen halkomaa maisemaa

Miksi on tärkeää kerrata maakuntien sähköistyksen historiaa sekä muistuttaa toiminta-alueemme erityislaatuisen rikkaan luonnon tuomista haasteista sähkönjakelulle?

Viime aikojen julkinen keskustelu myrskyjen aiheuttamista sähkökatkoista, epärealistiset vaatimukset maaseudun sähkönjakeluverkkojen maakaapeloinnille sekä odotukset sähkönjakelun häiriöttömyydestä kaikissa olosuhteissa on näköalatonta niin sähkönjakelun historian kehityksen ymmärtämisen, aiempien sukupolvien elämäntyön arvostuksen tai häiriöttömyyteen tähtäävien investointien tuoman tariffien nousupaineiden näkökulmasta. Ilmajohtoverkoista on tullut julkisessa keskustelussa melkein synonyymi sähkökatkoille, ja sähköverkostojen maakaapeloinnin nähdään olevan pelastava ratkaisu myrskyjen aiheuttamiin sähkönjakelun häiriöihin.

Meidän sukupolvemme tehtävä on tasapainoilla asiakkaiden ja yhteiskunnan kasvaneiden häiriöttömyyden vaatimusten sekä kestävällä tavalla viisaiden investointien toteuttamisen välillä. Lisäämme maakaapelointia tarkoituksenmukaisesti, hoidamme ilmajohtojen johtokatuja puuston aiheuttamien häiriöiden minimoimisesti, saneeraamme ja kehitämme verkostoa tehokkaasti toteutetuilla investoinneilla. Häiriöttömyyttä emme kuitenkaan voi kenellekään taata tässä fyysisessä toimintaympäristössämme. Asiakkaidemme eurot pitää käyttää mahdollisimman vastuullisesti.

Tämän päivän energiahuollon haasteiden keskellä meille on selvää, että maakuntien sähkönjakelun perustana olevien ilmajohtoverkkojen rakentaminen sotien jälkeen oli aiempien sukupolvien sankariteko, jota tämän aikamme epärealistiset vaatimukset sähkönjakelun häiriöttömyydestä eivät himmennä.

Toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen
Toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen

Olen saanut työskennellä kohta pari vuosikymmentä eri energiayhtiöissä Suomessa. Energiatoimialassa kiinnostavaa on ollut työn laaja ja syvällinen merkityksellisyys tavallisten ihmisten ja yritysten hyvinvoinnin edistämisessä.