Hyvän rekrytoinnin ABC

Kuva: Pixbay

Hei!

Olen huomannut, että työhön ja työnhakuun liittyvät postaukseni ovat olleet monelle ajankohtaisia ja jopa toivottuja aiheita blogissani. Niinpä pyrin tasaisin väliajoin kirjoittamaan niistä jotain. 

Tällä kertaa kirjoitan siitä, millainen on hyvä rekrytoija. Eli menemme ns. pöydän toiselle puolelle työnhakijan näkökulmasta. Tämä on hyödyllistä paitsi rekrytoijan, myös työnhakijan kannalta. Näiden vinkkien avulla työnhakijat ehkä osaavat vaatia jatkossa parempaa rekrytointikokemusta, ja rekrytoijat antaa sitä. Ja kyllä mielestäni rekrytoiva henkilö ja tapa, jolla työnhakijaa kohdellaan, on eräänlainen käyntikortti koko työtätarjoavasta organisaatiosta. Puskaradio toimii niin hyvässä kuin pahassakin, ja varsinkin pahassa. Olen kuullut, että hyvistä kokemuksista (ei väliä oliko kyse asiakaspalvelusta kaupassa vai rekrytointitilanteessa) kerrotaan yhdelletoista (11) ihmiselle, mutta huonoista kokemuksista kerrotaan kolmellekymmenelleyhdeksälle (39) ihmiselle. Esimerkiksi pelkästään LinkedInin kautta pääsee lukemaan sekä hyvistä että huonoista haastatteluista ja rekrytoinneista, lisäksi vielä se, mitä kerrotaan kaverille, kaverin kaverille jne. Ymmärsitte varmasti pointin.

Mutta millainen on hyvä rekrytoija? Itse olen päässyt työni puolesta tapaamaan erilaisia rekrytoijia, ja sitä kautta muodostanut oman mielipiteeni, + tietysti työnhakijoiden kanssa jutellessa saanut heidän näkökulmansa asiaan. Tietysti pitää muistaa, että kaikkia ei voi miellyttää ja välillä ne kemiat eivät vaan sovi yhteen, mutta pääpiirteittäin olen tullut seuraavaan tulokseen:

A) Hyvä rekrytoija on valmistautunut hyvin.Hän on ehtinyt tarkistaa, kuka on tulossa haastatteluun, millainen työnhakijan CV on, sekä on tietoinen, minkälaista tehtävää työnhakija on hakemassa. Hän on myös valmistellut esityksen/esittelyn/myyntipuheen yrityksestä, johon työnhakija on hakemassa. On erityisen tärkeää osata kertoa yrityksestä houkuttelevasti, mutta rehellisesti. Työnhakijat eivät vain hae työtä, vaan nykyään yhä enemmän ollaan kiinnostuneita siitä, millaiseen yritykseen, millaiseen tiimiin ja millaisen esimiehen alaisuuteen he pääsisivät/joutuisivat. Rekrytoivan henkilön pitäisi siis pystyä hurmaamaan työnhakija niin, että työnhakija HALUAA työllistyä kyseiseen yritykseen. Valmistautuminen on siis kaiken A ja O.

B) Hyvä rekrytoija osaa kuunnella. Työnhakijan kuunteleminen on tärkeää. Pitää kuulla, mitä työnhakija haluaa työltään, onko hänellä toiveita urapolkunsa suhteen, mikä häntä motivoi ja mitkä ovat hänen vahvuutensa ja mitä hän haluaisi oppia. Mutta ehkä kaikkein tärkeintä on kuulla se, mitä ei sanota ääneen. Äänensävyt kertovat paljon ja voivat kertoa enemmän ja ihan toista kuin sanat. Pitää siis olla aito halu kuunnella ja kuulla työnhakijaa.

C) Hyvä rekrytoija osaa kysyä hyviä kysymyksiä. Jotta haastattelutilanteesta saadaan mahdollisimman avoin, molemmille osapuolille mahdollisimman mukava, on tärkeää esittää avoimia kysymyksiä. Pelkät kyllä/ei kysymykset ovat huonoja. Kysymällä avoimia kysymyksiä, huomaat työnhakijan mahdollisen innostuneisuuden tai "kiemurtelun" vastausta antaessa. oikea innostus näkyy ja kuuluu, samoin se, jos ei haluaisi vastata tai kertoa mitään. Eksaktit esimerkkikysymykset ovat mielestäni hyviä kysymyksiä. Esimerkiksi, "Kuvaile tehtävä, joka on ollut haastava, mutta olet hoitanut sen hyvin. Mikä oli tehtävä ja miten toimit?"

D) Työnhakijan profiilin luominen. Tämä on mielestäni kaikkein vaikein tehtävä rekrytoijalle ja näin ollen siihen pitää panostaa eniten. Pääseekö työntekijä jatkoon haastattelussa, on paljon kiinni siitä, millaisen kuvan rekrytoija työnhakijasta saa/tekee. Rekrytoijan pitäisi pystyä olemaan tietyllä tasolla objektiivinen, eikä liikaa mennä omien mielikuviensa ja mielipiteidensä mukaan. Pitäisi pystyä katsomaan, sopisiko työnhakija hakemaansa positioon, vaikka rekrytoijan omat mielipiteet hakijasta olisivat negatiiviset. Toisin sanoen, rekrytoijan on osattava siirtää omat mielipiteensä sivuun. Ja myös, moni verbaalisesti lahjakas hakija saattaa puhua ummet ja lammet ja antaa itsestään todella hyvän vaikutelman, pitää silloin rekrytoijan nähdä, että onko hakija oikeasti puheidensa veroinen, vai vain lahjakas puhuja.

E) Ihmisten lukeminen. Tässä oikeastaan yhdistyy kaikki aikaisemmat vinkit. Rekrytoijalle on tärkeää ymmärtää kehonkieltä, sitä sanatonta viestintää, joka näkyy haastateltavasta. Työnhakija voi puhua yhtä, mutta keho viestii toista. Silloin rekrytoijan pitää osata tehdä "oikeanlaisia" kysymyksiä. Rekrytoija yrittää saada selvitettyä, mitä työnhakija oikeasti haluaa, ja millaisessa tehtävässä työnhakija olisi parhaimmillaan.

F) Kyky asettua toisen ihmisen saappaisiin. Rekrytoijan tulisi muistaa, että jokainen työnhakija on yksilö, ja jokaisella on oma tarinansa (Tästä voitte lukea Leena Ståhlbergin loistavan kirjoituksen tästä aiheesta). Hyvä rekrytoija mielestäni osaa auttaa työnhakijaa löytämään omat vahvuutensa ja samalla kannustamaan työnhakijaa. Hyvä rekrytoija saa työnhakijan ymmärtämään oman osaamisensa. Toisaalta myös kehittämisalueensa. Ja vaikka työnhakija ei juuri sitä hakemaansa paikkaa saisikaan, hyvä rekrytoija osaa jo tässä vaiheessa pukea sen sanoiksi kauniisti ja kannustavasti. Esim. "Näkisin sinun vahvuutesi ennemmin ihmisläheisessä ja asiakaslähtöisessä tehtävässä ihmislähtöisen asenteesi, sosiaalisuutesi ja kuuntelutaitojesi ansiosta, kuin yksinäisessä toimistotyössä. Uskoisin sinun viihtyvän paremmin sellaisessa tehtävässä."

G) Pitää työnhakijan ajan tasalla. On äärimmäisen tärkeää olla prosessin aikana yhteydessä työnhakijaan. On kerrottava rekrytointiprosessin kulusta, milloin valitaan haastateltavat toiselle kierrokselle, ilmoitettava jokaiselle, osuiko valinta heihin vai ei, kerrottava koska lopullinen valinta tehdään, ja ilmoitettava siitä mahdollisimman nopeasti jokaiselle edellisessä vaiheessa olleelle, kun valinta on tehty. Lisäksi on työnhakijalle todella tärkeää saada halutessaan tietoonsa, miksi valinta ei osunut häneen. Se on opettavaa ja tärkeää työnhakijan jatkon kannalta. Miten kehittyä, mitä muuttaa ja mihin panostaa seuraavilla kerroilla.

Tässä minun mielestäni tärkeitä asioita, joita rekrytoijan kannattaa omassa työssään pitää mielessä. Rekrytoiva henkilö on oman organisaationsa elävä käyntikortti. Hän ei vain valitse rekrytoitavia henkilöitä, vaan hänen tehtävänsä on myös antaa hyvä kuva koko työtätarjoavasta yrityksestä, jotta jatkossakin yritys saisi hyviä ja jopa parhaita hakijoita ja työntekijöitä joukkoonsa.

Jos teillä on vielä lisää hyviä vinkkejä, jakakaa niitä ihmeessä kommentteihin. Jokainen työnhakija tai rekrytoiva henkilö on kiitollinen jokaisesta vinkistä, joka voi parantaa heidän mahdollista työnhakuaan tai rekrytointiprosessiaan.

Mukavaa viikonloppua kaikille!

Love life

Kiti