Opiskelu aikuisena työn ohella-haastavaa, mutta niin palkitsevaa!

Voi mahdoton, mikä tunne oli painaa sähköpostin lähetä-painiketta ja sinne meni viimeinen koulutehtävä. Oli kyllä ihan voittajafiilis ja olo todella helpottunut!! Toki lopputyön viimeistely odottaa vielä, mutta voiton puolella olen jo.

Olen opiskellut syksystä 2015 lähtien Saimaan ammattikorkeakoulussa liiketalouden ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa. Koulutus kehittää esimies- ja johtamistaitoja. Siinä perehdytään alan uusimpaan tutkimustietoon ja se antaa valmiudet soveltaa ja hyödyntää teoriaa työelämässä. Erittäin hyvää opinnoissa onkin ollut  juuri niiden työelämälähtöisyys. Konkreettisuus helpottaa asioiden ymmärtämistä. Olen työskennellyt yli 10 vuotta saman työnantajan palveluksessa, joista 6 vuotta asiantuntijatehtävissä ja edellisessä työpaikassa työskentelin pitkään esimiestehtävissä. Aikaisempi tutkinto minulla on kansainvälisestä kaupasta,  joten esimies- ja johtamistaitojen opiskelu täydentää hyvin osaamistani sekä opiskeltavat aiheet kiiinnostavat minua todella paljon.

Aikuisena opiskelu työn ohella eroaa todella paljon kokopäiväisestä opiskelusta. Onneksi opiskelu oli suunniteltu suoritettavaksi työn rinnalla. Luennot olivat perjantai-iltaisin ja lauantaisin ja opiskelun pääpaino oli itsenäisellä työskentelyllä. Tämä vaati tarkkaa ja tiukkaa aikatauluttamista sekä itsekuria. Sen verran helpotin omaa urakkaani, että hyväksiluetin aiempia yliopisto-opintoja vapaasti valittaviin opintoihin. Hakuvaiheen haastattelussa minulta kysyttiin, mistä otan ajan opiskelulle. Vastasin muun muassa, että kodinhoidosta ja niinhän siinä kävi ja se on kyllä näkynyt :)

Lomia en pahemmin ole viettänyt viimeisen kahden vuoden aikana. Tai siis töistä olen ollut lomalla, mutta opiskelusta en montaa päivää. Toki, on ollut pakko muistaa myös hengähtää. Olin, niin onnellisessa asemassa, että minulla oli mahdollisuus talvella olla pari kuukautta opintovapaalla. Voi pojat, että opiskelu oli aivan erilaista ja pidin ihan vapaapäiviäkin. Iso kiitos työnantajalleni opintovapaan mahdollisuudesta. Muutenkin työpaikallani on suhtauduttu opiskeluuni myönteisesti ja kannustavasti. Saan tehdä lopputyönikin työpaikalleni siitä aiheesta, mistä halusin ja olen kiinnostunut. Täytyy myös kiittää työkavereitani, jotka ovat tsempanneet ja jaksaneet vastata kysymyksiini ja kyselyihini.

Opintojen keskeisiä teemoja ovat oleet esimies- ja johtamisosaaminen sekä laskentatoimi ja juridiikka. Minulla on aina ollut viha-rakkaussuhde laskentatoimeen, mutta nyt se jotenkin aukesi aivan eri lailla strategisen laskentatoimen kautta. Tulihan tässä koulun aikana suunniteltua strategia eräälle kaakkoissuomalaiselle mediayhtiöllekin. ;)  Se oli todella mielenkiintoinen ja haastava prosessi. Koulun aikana mielenkiintoni vain kasvoi viestintää ja muutosjohtamista kohtaan. Lopputyönikin käsittelee näitä aiheita.

Yksi parhaista asioista opiskelussa on ollut meidän ryhmä. Se on ollut aivan huippu. Olemme verkostoituneet niin koulussa kuin vapaa-ajallakin. Teiltä saatu vertaistuki on ollut korvaamatonta, kiitos. Pidetään yhteyttä <3

Työn ohella opiskelu on haastavaa. Se vaatii motivaatiota, elämän uudelleen aikatauluttamista ja jopa joistakin asioista luopumista hetkellisesti. Mutta sehän on vain hetkellistä. Tärkeää on pitää määränpää mielessä ja määrätietoisesti askel askeleelta mennä sitä kohti riemuiten jokaisesta suoritetusta opintopisteestä. Jos mietit opiskeluiden aloittamista, niin suosittelen kyllä. Nykypäivän työelämä on muutoksia täynnä, toiset mieluisia ja toiset ei niin mieluisia, joskus voi tulla myös tarve tai halua vaihtaa alaa aivan kokonaan. Ikä ei missään nimessä ole este opiskelulle. Mielestäni on tärkeää hakea opiskelemaan sitä, mikä itseä kiinnostaa. Ei muuta, kun rohkeasti selaamaan koulutustarjontaa https://opintopolku.fi/wp/fi/

Kun panostat opiskeluun, sijoitat itseesi ja elämääsi!

Raisa