MIKÄ ON TERVEYDENHOITAJA (et varmasti tiedä kaikkea)?

Olen opiskelujen alettua törmännyt monta kertaa siihen, että ihmiset eivät tiedä kuka terveydenhoitaja on. Moni luulee, että sairaanhoitaja on niin sanotusti parempi kuin terveydenhoitaja. Tai, että terkkari on sama kuin lähihoitaja. Tai saan kuulla, että ai susta tulee siis kouluterkkari?

Mikä on terkkari?

No niin. Mikä on terveydenhoitaja. Terveydenhoitajan tehtävä on yksilöiden, ryhmien ja yhteisöiden terveyden ylläpito ja edistäminen, sekä sairauksien ja ongelmien ehkäisy ja varhainen toteaminen. Toimimme siis terkkareina esimerkiksi niin yksittäisten ihmisten, perheiden tai kokonaisen kouluyhteisön terveyden parissa. Emme siis toimi vain yksittäisen ihmisen parissa vaan teemme monien ihmisten kanssa yhteistyötä. Esimerkiksi kouluterveydenhuollossa: oppilaan, perheen, koulun muun henkilökunnan ja esimerkiksi lastensuojelun kanssa. Työkavereitamme ovat taas mm. lääkärit, psykologit, perushoitajat ja erilaistet terapeutit. Teemme yhteistyötä äitiyspoliklinikoiden, erikoissairaanhoidon yksiköiden, sosiaalitoimistojen, päivähoidon, koulujen, vapaaehtoisjärjestöjen, seurakuntien sekä kunnan eri hallintokuntien ja tiedotusvälineiden kanssa.Työskentely verkosto on siis hyvin laaja.

Terveydenhoitaja on koulutuksensa perusteella laaja-alainen kansanterveystyön, perusterveydenhuollon ja ennalta ehkäisevän terveydenhuollon asiantuntija seuraavilla toiminta- alueilla:

 • lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö

 • ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvonta

 • lapsen, kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitotyö

 • työikäisen terveydenhoitotyö

 • ikääntyneen/vanhuksen terveydenhoitotyö

 • avosairaanhoito/kotihoito

 • ympäristöterveyden edistäminen

 • tartuntatautien ehkäisy, hoito ja rokotustoiminta

 • yhteisöllinen terveydenhoitotyö

 • terveydenhoitotyön johtamis- ja kehittämisosaaminen

 • yhteiskunnallinen ja kulttuurinen osaaminen

(Lähde: terveydenhoitajaliitto.fi)

Terveydenhoitaja on yleensä henkilö kenen puoleen käännytään. Me terkkarit toimimme pääsääntöisesti työssämme yksin ja asiakkaan kanssa yhdessä pohdimme mahdollista "jatko-apua". Otetaanko yhteyttä psykologiin, perheeseen tai lääkäriin? Meillä on paljon vastuuta, sillä meidän tulee pystyä päätöksiin itsenäisesti.

Millainen on terkkarin koulutus?

Entäs sitten koulutus. Tiesitkö, että terveydenhoitajakoulutus on Ruotsissa yliopistossa? Me terkkarit saamme Ammattikorkeakoulussa opiskellessamme kaksi ammattia: sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja (koulutus kestää 4 vuotta). Alkuun opetellaan perushoitoa: nenä-mahaletkun laittoa, injektioiden antoja, anatomiaa ja fysiologiaa, ensiapua.. Menemme siis noin vuoden käsikädessä sairaanhoitajien kanssa. Näin saamme hyvän pohjan myös terveyden edistämistyölle. Opiskelujen edetessä alamme kuitenkin katsoa terveydenhuoltoa täysin eri tavalla, kuin sairaanhoitajat. Eilen koulullamme vieraili Terveydenhoitajaliitosta ihanat puhujat, jotka painottivat sitä, että olemme korkeastikoulutettuja. Siksi liitto kuuluukin keskusjärjestö Akavaan. Lisäksi koulutuksemme täyttää kansainväliset kriteerit, joten saamme työskennellä kaikkialla Euroopassa.

Tulevaisuudessa (aikaisintaan neljän vuoden kuluttua) terveydenhoitajan koulutus saattaa muuttua YAMK-tutkinnoksi (eli ylempi amk-tutkinto). Tällöin palkka nousee.. ;) Toisaalta tällä hetkellä on mahtavaa, että jokainen terkkari on puhtaasti kutsumuksesta opiskelemassa. Ja meistä tulee mahtavia <3.

Terkkarikoulutuksen jälkeen voimme hakea opiskelemaan suoraan terveystieteiden maisteriksi. Lisäksi ovet avautuvat muihin lukuisiin koulutuksiin, kuten haluamaani seksuaaliterapeutin koulutukseen.

Tavoitteeni on korkealla, mutta enää en vähättele myöskään koulua, jota tällä hetkellä käyn. Mikäli sinä vähättelet niin turha odottaa rokotetta, kun lähdet Intiaan tai apua, kun tulet sairaalaan.. Okei vitsi vitsi. Valassanihan lupaan auttaa kaikkia <3.

Olemme siis asiantuntijoita. Voin sanoa loppuun vielä vitsin: "Olen Tea ja koko kansan terveydenhoitaja". Tottahan tuo.