Toivon tiellä, osa 1.

Löysin unohduksissa olleen tätini kokoaman Toivon tiellä muistelmateoksen, joka sisältää pappani Toivon muistelmia Kirvusta, sodasta ja evakkomatkoilta. Sain luvan jakaa tarinoita blogissani. Ensimmäisessä lainauksessa tutustutaan Toivon perheeseen ja Kirvun kotiin.

" Tämä on kertomus suvustani ja sen rajan taakse jääneistä asuinsijoista, sikäli kun pystyn niitä nyt yli 70- vuotiaana muistamaan. Samalla kerron perheeni toimista evakkona ollessamme. Nyt kun nuoremmat isännät hoitavat tilan työt, on minulla aikaa muistella menneitä ja tallettaa tietoa entisistä ajoista perheemme kohdalta tiedoksi nuoremmalle polvelle. Ikäpolveni on saanut seurata valtavaa kehitystä vuosisadan alkupuolelta nykyiseen 1980- luvun tekniseen aikakauteen kaikilla aloilla. Lisäksi ikäpolvemme joutui kokemaan sodan, joka täysin muutti elinolosuhteet. Ensin evakkona kuljettiin eri puolilla Suomea, sitten päästiin takaisin synnyinsijoille, ja sitten jouduttiin lopullisesti lähtemään entisiltä tutuilta seuduilta etsimään uutta kotia ja elinympäristöä.

Meillä oli miehinen perhe; isä ja neljä poikaa. Äiti sai yksin hoitaa huushollin, oli meille yksi sisko syntynyt, mutta hän kuoli jo lapsena. Sisaruksia on ollut yhteensä seitsemän, joista kolme on kuollut pienenä; sisko oli elänyt noin puoli vuotta ja kaksi veljeä vain vähän aikaa.

Meidän kotimme sijaitsi Kirvun pitäjässä. Kotitilalla oli viljeltyä peltoa 13 hehtaaria ja metsää 70 hehtaaria. Asuinrakennuksessa oli tupa ja kaksi kamaria ja ruokasuoja. Piharakennuksessa oli navetta, heinälato, talli, olkilato ym. maataloudessa tarvittavat tilat. Lisäksi piharakennuksessa oli avokatos, jonka alla säilytettiin reet ja kärryt sekä työkoneet. Lisäksi pihapiirissä olivat aitat ja sauna kotineen, eikä riihikään ollut kovin kaukana. "

Seuraavassa lainauksessa Toivo muistelee lapsuuttaan ja nuoruuttaan... Epämusikaalisuuteni olen ilmeisesti perinyt Toivolta, koska hänen laulunumeronsa oli muistelmien mukaan yleensä viisi, piirustuksessa en  onneksi ole pappani tavoin koskaan joutunut jälki-istuntoon.

Kirvun kodin pihapiiri