The One with 40 Questions For You

Eksyin tänään Hidasta Elämää -sivustolle, josta bongasin Vilman blogitekstin "40 kysymystä sinulle". Kävin kysymykset läpi, ja joihinkin löytyi helposti vastaus, joihinkin pienen tuumaustauon jälkeen jotain sen suuntaista. Ajattelinkin jakaa nämä vastaukset, sekä kysymykset tuosta blogista. Haastan samalla kaikki Starboxin kollegat tekemään saman, jos ei postaukseen, niin ainakin päässä miettien :-)

Today I found one interesting blog post, ”40 Questions For You”. I went through all these questions, and some of them I found answers quickly, and some of the questions were quite hard. So I think I will share these questions & answers with you guys. Also would like to challenge all my co-bloggers to do this, if not to the new blog post, at least quietly in your mind. :-)

1. Kuinka vanha olisit, jos et tietäisi oikeaa ikääsi? // How old you would be, if you wouldn’t know your real age?

Voi hurja, sanoisin tähän varmaan että .. 25 vuotias.

Oh man.. I would say something like 25 years old.

2. Kumpi on pahempi, epäonnistuminen vai yrittämättä jättäminen? // Which one is worse, to fail or not trying?

Ehdottomasti yrittämättä jättäminen.

Not even giving a try, for sure.

3. Jos elämä on niin lyhyt, miksi teemme asioita joista emme pidä, ja jätämme tekemättä asioita joista pidämme? // If the life is so short, why do we do things we don’t like and leave doing things which we like?

Varmaan juuri siksi, että ajattelemme että elämä on niin lyhyt. Vaikka mielestäni se ei ole. Tai riippuu missä suhteessa katsoo. On henkilöitä jotka esimerkiksi opiskelevat alaa, jota todellisuudessa eivät edes halua opiskella - joko vanhempien paineesta, tai siitä ajatuksesta että "nyt on vaan pakko saada joku ammatti".

I think it is the problem, that we think that the life is so short. Even I think it’s not. Or it depends how you look it. For example, there are people who are studying some field, which they are not even interested of – either because of their parents or because they think that “I just have to have some kind of education”.

4. Mikä on se yksi asia, jonka haluaisit muuttaa maailmassa? // What is the one and only thing, you would like to change in the world?

Näitä on niin paljon, mutta loppupeleissä todella vähän.. Haluaisin lisätä ja kasvattaa ihmisten tietoutta, korostaa tasa-arvoa. Äh, todella vaikea. En osaa päättää. Jos vastaan "kaiken" niin eikös se ole yksi asia?

Oh there is so many, but in the end so less.. I would like to share knowledge, highlight the equality. Blah.. This is hard. I can’t choose. If I answer “everything”, would it be only one thing then?

5. Jos onnellisuus olisi rahaa, millainen työ tekisi sinusta rikkaan? // If happiness would be money, what kind of job would make you rich?

Jotain organisointiin ja suunnitteluun liittyvää, myös visuaalista. Omistaisin sen hääsuunnittelu-firman, jonka ohella toimii häävalokuvaus + catering -palvelu.

Something with organizing and planning, visual. I would own a company which is specialized for wedding planning, and also there would be wedding photography and catering service.

6. Teetkö sitä mihin uskot vai tyydytkö vain tekemääsi? // Are you doing what you believe or do you satisfy what you’re doing?

Sekä että, mutta tottakai mielummin teen sitä mihin uskon, mutta joka hetki se ei ole mahdollista. Tosin tiedän että tällä hetkellä teen sitä mihin uskon.

Both, but of course I would always rather to do something what I believe than just do, but it’s not always possible. But at the moment I am doing something I believe.

7. Jos ihmisen keskimääräinen elinikä olisi 40 vuotta, eläisitkö elämäsi toisin? // If the average life cycle of human would be 40 years, would you live your life differently?

En.

No.

8. Oletko enemmän huolissasi siitä, teetkö asiat oikein vai teetkö oikeita asioita? // Are you more worried about if you’re doing things right or if you’re doing right things?

Ehdottomasti murehdin enemmän sen perään, että teen niitä oikeita juttuja ja asioita.

I am more worried if I am doing the right things.

9. Jos voisit antaa vastasyntyneelle lapselle yhden neuvon, mikä se olisi? // If you could give one advice for the new born child, what it would be?

Näitäkin olisi vaikka kuinka, mutta henkilökohtaisesti antaisin varmaan sen neuvon, että elämässä ei voi välttyä virheiltä, ja virheet ovat inhimillisiä, vaikka välillä kaatuu ja rapatessa roiskuu, niin se on loppupeleissä vain tilapäistä.

There would be many, but personally I would share following; You can’t avoid making mistakes in life, or if you won’t make mistakes, it means you are not doing anything, mistakes are the human, and in the end, it’s only temporary.

10. Rikkoisitko lakia, pelastaaksesi sinulle rakkaan ihmisen? // Would you break the law if you could save one person you love?

Kyllä.

Yes.

11. Oletko koskaan nähnyt hulluutta jossakin, jossa olet myöhemmin nähnyt luovuutta? // Have you ever seen craziness somewhere, and in the end it has turned to be creativity?

Olen. Ehkä jossain määrin pidän itseänikin hulluna, yllytyshulluna ja joskus riskienotto voidana heijastaa hulluuteen, mutta luovuus tulee esille kun haluan toteuttaa itseäni ja omaa elämääni.

Yes. Maybe somehow I am also crazy, or at least someone can see that taking risks is crazy, but the creativity is coming up when I want to create myself and my life.

12. Minkä asian tekisit eri tavalla kuin useimmat ihmiset? // What thing you would do differently than most of the people?

Taidan olla jo muutaman asian tehnyt eri tavalla kuin useammat?

I think I’ve done few things differently already?

13. Mitä yhtä asiaa et ole tehnyt vaikka haluaisit? Mikä pidättelee sinua? // What is that one thing you haven’t done, even you would like to? What is holding you?

Vapaaehtoistyötä. Ja se mikä pidättelee, vaikka surulliselta kuulostaakin, mutta on ehkä se raha.

Working as a voluntary. And what is holding me, even it sounds sad, I guess it’s the money.

14. Pidätkö kiinni jostakin, josta tulisi päästää irti? // Are you holding on something that you should let go?

Välillä, menneisyys tulee ja menee ja välillä ne tulee myös nykypäivään muistoina, mutta en kylläkään elä menneisyydessäni.

Sometimes, the past is coming and going, and sometimes it comes to my mind, but I don’t live in my past.

15. Jos sinun tulisi muuttaa uuteen kaupunkiin tai maahan, mikä se olisi ja miksi? // If you should move to another country or city, what it would be and why?

Johan sitä ollaan uudessa maassa, mutta toisaalta, haluaisin kokea muitakin maita kuin Saksan. Kuten vaikka Sveitsi tai Kanada. Siksi että näen molemmat maat neutraaleina, ja ei kovinkaan kaukana siitä mitä Suomessa on. Järviä, lunta, hienoja maisemia (+ vuoret)

Well. I’m already in a new country, but actually, I would like to experience other countries as well. Like example Switzerland or Canada. And why, just because I see them both pretty neutral and they have something similar with Finland, like lakes and snow, beautiful landscapes.

16. Painatko hissin nappia useammin kuin kerran? Luuletko todella, että se saa hissin liikkumaan nopeammin? // Do you usually press the button in the elevator more than once? Do you really think that the lift would start to move faster if you would press the button more?

Hauska kysymys. Joo en paina enkä luule.

Funny question. I don’t press it more than once and don’t think it would go faster.

17. Olisitko mieluummin huolestunut nero vai iloinen typerys? // Would you rather to be worried and clever than happy and dumb?

On asioita joista en haluaisi tietää, ja näin vältän huolestuneisuuden.. mutta mielummin olisin ehkä kuitenkin huolestunut nero. Koska mielestäni huolestunut persoona on sellainen, joka muuttaa asioita mielummin kuin asioista tietämätön.

There are things I don’t want to know, and I don’t need to know. But I think I would rather to be clever and worries. At least that’s how I could more easily change the things.

18. Miksi sinä olet sinä? // Why you’re you?

Koska minä olen luonut minusta minän. Oman ajattelutapani, näkemykseni, kokemukseni, menneisyyteni, tulevaisuuteni, ne kaikki tekevät minusta minän.

Because I have created me. My own way of thinking, experiences, my past, my future, all those things makes me self.

19. Oletko ollut sellainen ystävä, jonka haluaisit itsellesi? // Have you been the kind of friend which you would like to be for yourself?

Jos niitä teinivuosien "arviointivirheitä" ja turhaa draamaa ei lasketa, niin olen mielestäni kyllä. Etenkin näin "vanhemmalla" iällä, ja olen oppinut empatiaa, sekä kasvanut ajatusmallin mukaan jossa toiselle ei saa/voi tehdä niinkuin itselle ei haluaisi tehtävän.

If I wouldn’t count those teenage years dramatic times, I would say yes. Especially when I’ve been older, I’ve learned to be more empathic and learn the way of thinking where you’re not supposed to do or say things to someone, which you don’t want to be done or said to yourself.

20. Mistä olet eniten kiitollisin? // Which things you’re most grateful?

Aika monestakin asiasta, terveydestä, perheestä, ystävistä ja siitä että olen päässyt näin(kin) pitkälle ja pystynyt toteuttamaan unelmiani.

Quite many things actually, health, friends, family and the fact that I have survived this far and been able to carry out some of my dreams.

21. Menettäisitkö mieluummin kaikki vanhat muistosi kuin menettäisit kykysi luoda uusia muistoja? // Would you rather to lose all your memories than be able to create new ones?

Tässä iässä.. Menettäisin mielummin vanhat muistot.

At the age 28.. I would rather to lose old memories.

22. Onko mahdollista tietää totuutta ennen totuuden haastamista? // Is it possible to know the truth before actually challenging the truth?

Mielestäni kyllä, tosin aina se ei ole 100% tietoa, vaan arvailua, epäilyä ja mututuntumaa, intuitio. Voiko tieto olla totuutta?

I think yes, it is. Even it might not be 100% knowledge, maybe more like guessing, doubt and intuition. Can the knowledge be the truth?

23. Onko pahin pelkosi koskaan toteutunut? // Is your worst fear ever become true?

Ei ehkä pahin pelko, mutta jotkut pelkoni ovat toteutuneet.

No, not the worst one but some of my fears has come true.

24. Muistatko sen hetken viisi vuotta sitten, kun olit todella järkyttynyt? Onko sillä enää väliä? // Do you remember the moment five years ago, when you were upset? Does it matter anymore?

Hetkonen, viisi vuotta sitten.. Olin 23 v. Joko silloin ei tapahtunut mitään järkyttävää, tai sillä ei ole väliä.

Well.. Five years ago.. I was 23 years old. Either there wasn’t anything happening or it doesn’t matter anymore.

25. Mikä on onnellisin lapsuuden ajan muistosi? Mikä tekee siitä niin erityisen? // What is your happiest childhood memory? What does it so special?

Mökkireissut, se kun aamulla mökillä käytiin ukin kanssa nostamassa kalaverkot järvestä. On kurjaa etten enää niin paljon pysty viettämään aikaa isovanhempien kanssa.

Cottage trips. When we would go pick up the fishing nets with my grandpa in the morning from the lake. It’s a shame that I am not able to hang out with them anymore as much as a child.

26. Millaisena hetkenä olet viimeksi tuntenut olevasi liekeissä? // Lately, what kind of moments you’ve feel to be on fire?

Sanoisin että kaikkeen uuteen totuttelemisessa ja muutoksissa.

I would say everything what comes for changes and settling for new.

27. Jos ei nyt, milloin? // If not now, when?

Silloin kun aika ja paikka ovat oikeat.

When the time and place are correct.

28. Jos et ole vielä saavuttanut sitä, mitä sinulla on menetettävää? // If you’re not yet achieved it, what do you have to lose?

Ei mitään, olen tähänkin päivään asti elänyt sen ajatuksen kanssa, että loppupeleissä minulla ei ole mitään menetettävää.

Nothing, to this day I have lived with the idea that I don’t have anything to lose.

29. Oletko koskaan ollut jonkun kanssa puhumatta mitään ja silti tuntenut, että olet juuri käynyt elämäsi parhaan keskustelun? // Have you ever been without talking with someone and felt that you just had the best conversation of your life?

Kyllä olen. Joskus se hiljaisuus tärkeän ihmisen seurassa on todella rauhoittavaa ja inspiroivaa, ja silloin tietää että henkilö on oikea elämässäsi, kun hiljaisuus ei ole epämiellyttävää tai kiusallista.

Yes I am. Sometimes the silence with someone special is calming and inspiring, and that’s when you know that the person is right one in your life, when the silence isn’t awkward or unpleasant.

30. Miksi uskonnot, jotka tukevat rakkautta, aiheuttavat niin paljon sotaa? // Why religions, which are supporting love, are causing so much war?

No nyt.. Hyvä kysymys. Kai se on se, että joissain uskonnoissa rakkaus on suvaitsevaisempaa kuin toisissa. Rakkaus heijastuu toisissa uskonnoissa enemmän. Olipas henkevä vastaus. En kyllä osaa sanoa tähän juurikaan mitään.

Well now.. Good question. Maybe it is that some religions are more tolerant what comes for love. Loving is important for other religions. What an answer.. I really don’t know.

31. Onko mahdollista tietää varmasti, ilman epäilyksiä, mikä on hyvä ja mikä paha? // Is it possible, to know without any suspects, what is good and what is bad?

Ei. Se mikä on toisen hyvä, saattaa olla toisen paha. Joku voi opettaa rakastamaan, joku vihaamaan.

No. What is good for another can be bad for other. Someone can teach you to love, someone to hate.

32. Milloin viimeksi marssit pimeään vain heikon valon kanssa, joka lähti ideasta johon todella uskoit? // When was the last time when you went to the dark place with small light, which came from the idea where you truly believed?

En keksi tähän kyllä mitään.. Kuulostaa ihan amerikkalaiselta kauhu-leffalta joissa kuullaan ääniä ja mennään katsomaan mistä äänet ovat peräisin. Ja sit mörkö hyppää esiin.

I don’t figure out anything to this.. It sounds like those Hollywood horror films where people are hearing noises and going to see what is the cause and then they die or some monster is jumping to their way.

33. Jos tietäisit, että kaikki tuntemasi ihmiset kuolisivat huomenna, kenet tapaisit tänään? // If you would know that all the people you know would die tomorrow, who would you meet today?

On niin monia, että päätän sanoa etten ketään. Siis kaikki ihmiset jotka tunnen vai kaikki ihmiset ylipäänsä? Kuolisinko minäkin?

There is so many, that I prefer to say no one. Does this mean all the people I know or all the people in general? Would I die as well?

34. Milloin on aika lopettaa riskien ja palkintojen laskeminen, ja tehdä sitä, mikä tuntuu oikealta? // When it is the time to stop counting the risks and prizes, and do what feels right?

Heti, tai ainakin heti kun on itse valmis ja oivaltaa sen, ettei ole väliä mitä muut ajattelevat saavutuksistasi, vaan että on itse onnellinen.

Now, or at least right away when you’re ready to and you figure out that it doesn’t matter what others are thinking and expecting from you. What matters is that you’re happy with your choices and decisions.

35. Jos opimme virheistämme, miksi pelkäämme tehdä virheitä? // If we are learning from our mistakes, why we are afraid to do them?

Itse ajattelen ainakin, että tekemämme virheet voivat muovata meistä henkilön joita emme haluaisi olla. Ja välttääksemme muutoksen (huonoon), pelkäämme tekevämme virheitä jotka muovaavat meitä.

At least I am thinking that the mistakes we do can make us the person who we don’t want to be. We are afraid to change. And to avoid the change we are afraid of making mistakes because we don’t want to change.

36. Mitä tekisit eri tavalla, jos tietäisit että kukaan ei tuomitse? // What would you do differently, if you would know that no one would judge you?

Ei nyt tule kyllä mieleeni juurikaan mitään, koska just näin on ihan hyvä ja se mitä ennen oli, oli ennen ja sitä ei voi muuttaa - ja osana menneitä tapahtumia olenkin just nyt tässä.

I can’t figure out anything for this either. Because it is good as it is and what was, was. It is past and I can’t change it, and maybe the reason I am just right here and now, is the acts from the past.

37. Milloin viimeksi huomasit hengityksesi äänen? // When was the last time you noticed the voice of your breath?

Eilen, kun makasin auringossa, luin kirjaa ja tuoksuttelin vieressä kukkivia syreeneitä.

Yesterday, when I was chilling in the sun, reading the book and smelling the lilac, which were blooming next to me.

38. Mitä rakastat? Onko mikään viimeaikaisista toimistasi ilmaissut tätä rakkautta? // What do you love? Is there anything from your previous acts has been expressed this love?

Mitä vai ketä? Kuulostaako tämä nyt todella pahalta jos sanon itseäni? Viimeaikaisimmista toimista, varmaan se että en tyytynyt vähään, vaan osasin vaatia sitä mitä mielestäni ansaitsen. Ja miksi rakastan poikaystävääni, on juurikin se, että hän saa minut myös rakastamaan itseäni. Jos se on joku asia mitä rakastan, niin hitaita sunnuntaiaamuja ja hyvä täyteläinen aamupala rakkaiden ystävien tai poikaystävän kanssa.

What or who? Is it really selfish if I say myself? And what comes for my last actions, I think it is that I haven’t settled for the less than I deserve and I had the courage to require the things I deserve. And the reason I love my boyfriend, is because he is making me also to love myself. If it is what, I would say slowly Sunday morning, big good breakfast with good friends of boyfriend.

39. Muistatko viiden vuoden päästä, mitä teit eilen? Entä toissa päivänä? Päivää ennen sitä? // Do you remember in five years what you did yesterday? Or the day before? Or the day before that day?

Tätä varten on Facebook ja "On This Day" :-D Muistan kyllä mitä tein päivää ennen toissa päiväistä - matkustin koko matkan Mainzista Frankfurtiin ilman lippua, eli pummilla - ja kerta se oli ensimmäinenkin. En jäänyt kiinni onneksi.

This is why we have Facebook and “On This Day” :-D Well.. Maybe I will remember Friday – I was traveling whole way from Mainz to Frankfurt without the ticket – first time ever. Didn’t get caught, thank god.

40. Päätökset tehdään tässä hetkessä. Teetkö ne itse vai annatko toisten tehdä ne puolestasi? // The decisions are made in this moment. Are you doing them by yourself or do you let others to do them for you?

Kyllä mä loppupeleissä teen kaikki päätökset ihan itse. Mutta tietysti kysyn mielipiteitä ja neuvoja läheisiltäni.

Yes I am doing my own decisions by myself. Of course I ask opinions and advices from my friends and family.

(Kuvat / Pictures: Pinterest)