The One with Fashion Revolution Week

Se on täällä! Vuonna 2014 Bangladeshissa, Rama Plazan tehdasonnettomuudessa menetti henkensä yli 1100 työntekijää. Tästä se sitten alkoi, kansainvälinen Vaatevallankumous -kampanja.

Jos voin yhtään itse, omilla teoillani vaikuttaa ilmastonmuutokseen, ihmisoikeuksiin ja ympäristöömme, olkoon se sitten sanaa levittämällä. Tietysti yritän myös itse muuttaa ajatustani mahdollisimman vastuullisempaan suuntaan ja ostaa sekä käyttää vähemmän. Askeleet on pieniä, sillä olen ollut aina kiinnostunut muodista ja kivoista vaatteista, mutta pikkuhiljaa alan karsimaan mielitekoja sekä mielihalujani ostamisen suhteen.

Tänäkin vuonna on julkaistu jokavuotinen läpinäkyvyys -raportti, joka tiivistää hyvin sen kuinka muotiketjut toimivat. Yksikään muodinvalmistaja ei saanut täyttä 100% kyselyssä, joissa mitattiin muunmuassa seuraavia aihealueita:

POLITIIKKA & SITOUTUMINEN - Mitkä ovat yhtiön standardit ja tavoitteet asettaessaan suojelua työntekijöilleen ja ympäristölle? Mitä tietoja he jakavat julkisesti liittyen politiikkaan ja sitoutumiseen?

HALLINTO - Mitä vallanjakojärjestelmää yritys on hyväksynyt käytettäväksi ja kuka on vastuussa oman organisaation toimista, jotka käsittelevät työnormien toteutumista? Mitä tietoja on julkisesti saatavilla?

SEURANTA & JÄLJITETTÄVYYS - Kuinka hyvin yritys tietää sen omat toimintatavat ja mitä tietoja he jakavat julkisesti siitä kuka ja missä tuotteet valmistetaan?

TARKASTUKSET & PARANNETTAVUUS - Kuinka yritys tarkastaa toimitusketjun noudattaman politiikan, kansainvälisiä standardeja ja paikallisia lakeja? Miten yritys käsittelee sellaiset tavarantoimittajat jotka eivät täytä näitä velvollisuuksia? Kuinka paljon yritykset jakavat tietoa julkisesti näistä toimista?

On huolestuttavaa, ettei yksikään muotiketjuista saanut täysiä pisteitä, eli täyttä 100%. Ja mikä enemmän huolestuttavaa, niin hinta ei tarkoita laatua, ja laatu ei tarkoita vastuullisuutta eikä takaa tuotteen läpinäkyvyyttä. Esimerkiksi 0-10% saivat merkit kuten Michael Kors, Prada, Lacoste, Forever 21, Chanel - kaikki tuttuja, ja melko kalliitakin merkkejä.

Lisää tietoa tämän vuoden indeksistä löytyy täältä - Fashion Transparency Index 2017

It's here! In 2014 over 1100 workers died in a factory accident, in Rama Plaza, Bangladesh. And from this it started, the International Fashion Revolution -campaign.

If I can at least a bit impact on global warming, climate change, human rights and for the environment, let it be by spreading the word. Of course, I also had to change some of my own thoughts and way of living and I am still learning to become more responsible and learning to buy and use less. Steps are small, and due to the fact that I’ve always enjoyed of fashion and shopping, it’s not either easy. But little by little I started to cut down my cravings and desires in terms of purchasing.

Also in this year an annual Transparency report has been published, which sums up how fashion chains work. No fashion designer got a full 100% questionnaire, which measured example the following topics:

POLICY & COMMITMENT - What are the standards and goals the company sets itself for the protection of workers and the environment across its supply chain? What information do they make public about these policies and commitments?

GOVERNANCE - What checks and balances does the company have in place and who is responsible within its own organisation for ensuring initiatives that address labour standards are implemented? And what information regarding governance is publicly available?

TRACKING &TRACEABILITY - How well does the company know its supply chain, and what information do they share publicly about who and where products are made?

AUDITS & REMEDIATION - How does the company go about checking its supply chain for compliance with its policies, international standards and local laws? How does the company deal with its suppliers that fail to meet these obligations? How much information do they make public about these activities?

It's worrying that none of the 100 brands scored full points, 100%. And even more worrying is, that the price doesn't always mean quality, and quality doesn't mean responsibility and doesn't guarantee the transparency of the product. In this index, there was big list of brands, which got only 0-10%, such as Michael Kors, Prada, Lacoste, Forever 21, Chanel - all known and pretty expensive.

More information of the index you can go and check from here - Fashion Transparency Index 2017

Kun Euroopassa myydään t-paita, niin tämän paidan tuotto jakautuu seuraavasti - n. 50% menee yleensä vaatekaupan kukkaroon, brändille menee 33% ja kun kuljetuskustannukset sekä tehtaiden voitot otetaan pois, niin jäljelle jää n. 2% tuotantokustannuksiin, joista ompelijan palkka on VAIN n. 0,4%. Surullista.

Tänä päivänä kansalaisjärjestöt ja erilaiset ammattiliitot vaativat ompelijoille elämiseen riittävää palkkaa, joka tarkoittaa että työntekijä voisi elättää nelihenkisen perheen (ruoka, asuminen, sairaanhoito, koulumaksut, vaatteet), ja että palkasta jäisi myös vähän säästöön. Näiden järjestöjen mukaan monissa tuotantomaissa (etenkin Aasia ja Itä-Eurooppa) vähimmäispalkat pitäisi vähintään kolinkertaistaa jotta päästäisiin elämiseen riittävään palkkaan.

***

Example in Europe from the sold t-shirt approx. 50% of proceed is going to the pocket of store/shop. After that gets the brand (approx. 33% of the proceeds), after the transportation cost and the factory profit, the cost of production is 2% of the whole proceed and finally the salary of the dressmaker is ONLY 0.4% of the whole proceed. Sad.

On these days different NGOs (A non-governmental organization) and unions are requiring adequate salaries for living, which means that the an employee can support a family of four (food, housing, medical care, school fees, clothing) and that from the salary would be possible to save a bit. According to organizations in many producing countries (particularly in Asia and Eastern Europe) the minimum wages should be at least tripled.

Tässä muutama esimerkki // Here is few examples -

Aikaisemmin tein postauksen #whomademyclothes josta löytyy myös tietoa. Eilen käynnistyi siis Fashion Revolution Week, ja haastan kaikki mukaan tähän. Eli homma toimii seuraavalla tavalla - ota kuva vaatteesi pesulapusta ja kysy brändiltä sosiaalisessa mediassa #whomademyclothes? Lisää tietoa löytyy kampanjasta ja siitä miten voit vaikuttaa täältä.

***

I made a post earlier of #whomademyclothes. From this post you can find more information. Yesterday started Fashion Revolution Week, and I challenge everyone in. So the thing is - take a picture of the label and ask the brand #whomademyclothes? More information of the campaign and how you can get involved can be found from here.

Mukavaa viikkoa kaikille, halauksia! // Have a great week, hugs!

(Lähteet / Sources: Fashionrevolution.org)