The One with Gratitude

Katsoin tänään dokumentti-elokuvan, Life in A Day. Tunteita herättävä puolitoistatuntinen. Dokkari on nähtävissä YouTubessa, tässä linkki, katsokoot ken tahtoo - https://www.youtube.com/watch?v=JaFVr_cJJIY&feature=watch-now-button&wide=1

I was watching documentary today, Life in A Day. This movie woke up some feelings inside of me. You can watch the film in YouTube, here is the link, watch if you like to - https://www.youtube.com/watch?v=JaFVr_cJJIY&feature=watch-now-button&wide=1

Olen viettänyt pientä hiljaiseloa blogini osalta, päällimmäisenä syynä tietysti lomani, sekä Ranskassa sekä Suomessa. Mutta myös ajatuksia on tällä hetkellä niin paljon, että en tiedä mistä aloittaa kirjoittamisen.. Mutta päätin aloittaa niinkin simppelillä aiheella, kuin kiitollisuus. Meitä ihmisiä on kahdenlaisia; on niitä jotka käyttävät sanaa 'kiitos' lähes joka tilanteessa. Kiitämme sitä kun joku auttaa, kiitämme kun aurinko paistaa aamulla eikä sada vettä. On ihmisiä joiden puheissa kiitos on joka toinen sana. Väistämättäkin ajattelemme sanan alkuperää, ja todellista tarkoitusta. Sitten on niitä, jotka käyttävät sanaa hyvin harvoin, mutta kun he sitä käyttävät, he todellakin tarkoittavat sitä.

I've been a bit quiet what comes for my blog, the first reason of course have been my holiday, in France and in Finland. Also I have so many thoughts in my head at the moment, that I don't know where to start writing.. But I decided to start with pretty simple subject, gratitude. There is two kind of people; those who use word 'thank you' almost every situation. We thank when someone helps us, we thank when there is sunshine in the morning besides of rain. People who's speeches every second word is 'thank you'. With this kind of people we inevitably start to think the full meaning of the word. Then there is people who use this word very rarely, but when they do, they really mean it.

Me kaikki olemme kiitollisia jostakin, ja tässä onkin kuvien (uusien ja ikivanhojen) kera, mistä minä olen kiitollinen.

We all are gratitude of something or someone, and here is, with pictures (new and old ones), what things makes me gratitude of.

Siskot ja niiden veli

Perhe. Uskon että tämä on jokaisella sijalla yksi. Ilman perhettämme emme olisi tässä. Ilman vanhempiamme emme olisi koskaan syntyneet. Kiitos kuuluu siis heille, että juuri he ovat kasvattaneet meistä sellaisia ihmisiä ja persoonia kuin olemme.

Family. I believe this is the first thing to be graduate of, each of you. Without our family we won't be here. Without our parents we wouldn't ever born. Thank you for them, that they have made from us exactly the people and persons we are.

Matkustelu. Se että juuri minulla on ollut mahdollisuus matkustaa. Ukkini sanoo että olen saanut ripillä turistiviinaa, mutta itse luulen että minut on jo vauvana kastettu siihen. Olen siis onnekas että isäni, sekä isovanhempani ovat aikamoisia matkustelijoita, ja olen pienestä pitäen saanut istua lentokoneessa.

Traveling. That just me have had the opportunity to travel. My grandpa is saying that I've got "tourist-alcohol" when I was making confession, but I think that I've been dipped on it when I was a baby. I am happy that my father, and my grandparents have been such travelers, and that from childhood I've been sitting in a plane.

Ystävät. Kaikilla meillä on ystäviä, edes niitä mielikuvitus-ystäviä. Millaisia ja missä me olisimmekaan ilman heitä. Ystävät ovat ne, jotka kulkevat kanssamme kun tie tuntuu raskaalta, kuuntelevat, ovat tukenamme. Ja voi kuinka olenkaan kiitollinen kaikista ihanista ystävistä ympärilläni!

Friends. Everyone of us have friends, even those imagination friends. Which kind of people, and where we would be without them. Friends are those who will walk on the heavy road with us, who listen, and who are there for us. Oh and how grateful I am of all my lovely friends around me!

Vapaus. Vapaus valita minkä väriset sukat laittaa jalkaan tänään. Vapaus päättää itse asioista. Vapaa astua ovesta ulos tiistaina kello 22:00. Mitä olisikaan kun ei ole vapautta? Minkälainen olisi elämä, kun kaikki asiat on päätetty puolestasi? When we can't create our own life.

Freedom. Freedom to choose what color of socks you'll wear today. Freedom to choose about things. Free to walk from the door on Tuesday at 22pm. What it would be without freedom? How the life would be, when someone has choose everything for us? When we can't create our own life.

Lukeminen. Olen kiitollinen lukutaidostani. Olen kiitollinen että olen saanut opiskella, olen oppinut lukemaan, ja voin kehittää itseäni lukemalla. Minulla on ollut lapsena lukihäiriö. Lähinnä tämä ilmeni luetun ymmärtämisenä, sekä siinä että silmäni pomppivat riviltä toiselle. Minun ikäisenä koulussa ei paljonkaan kiinnitetty huomiota moisiin, eikä tarvittavaa tukiopetusta ollut saatavilla - vaikka olisin itse sitä toivonut saavani. Tästäkin selvittiin sillä, että harjoitus tekee mestarin. Oppiminen ei suinkaan lopu siihen kun valmistuu koulusta, ja on valmis työelämään - vaan joka päivä tulee eteen asioita, ja tilanteita, josta varmasti oppii, jos vaan on avoin oppimiselle.

Reading. I am thankful of my ability and skills to read. I am thankful that I had chance to study, I've learnt to read, and I can develop myself by reading. When I was a child I had reading disorder (dyslexia). Mostly it appeared on reading comprehension, and that my eyes jumped from line to another. At my age there wasn't much attention for this kind of disorders, and there wasn't chance for remedial teaching - even I hoped to have some. So I survived with practice, practice makes champion. Anyway, learning won't stop when you graduate from the school, when you're ready to worklife - but everyday there will be situations, where you can learn, but only if you're open for learning.

Sisu. Tarviiko tähän lisäystä? Meille suomalaisille väistämätön asia. Enemmänkin henkinen asia, mutta siltikin niin pirun tärkeä. Bongasin tämän netistä - Pälsi kirjoitti: 

"Tiukassa paikassa sisu sanoo: mahdottomalta näyttää, mutta koetetaan kuitenkin. Ja sitten koetetaan – ja voitetaan.”

Sisu. Do I need to say more? For us, finnish people inevitable thing. Maybe more mental thing, but still so damn important. I found this from internet - Pälsi wrote:

"In a tight place sisu says: seems to be impossible, but let's try anyway. And then perceived - and win."

Those who are not so familiar with word "Sisu", and especially with its' meaning, here is the link to Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Sisu

Valloittavat, ja niin rakkaat isovanhempani / Awesome, and so lovely grandparents

Sukujuuret. Syvälle kaivetut juuret. Ulkomaille muutettuani olen alkanut olemaan yhä enemmän kiinnostunut juuristani. Mistä meidän perhe tulee? Kuka on äitini äidin äiti? No.. Rakkaan mummini kanssa juttelimme asiasta, ja hänen pappansa on kotoisin Venäjältä. Sukua on Ruotsissa, Venäjällä, Pohjois-Amerikassa.. Tämä herätti myös kiinnostukseni tehdä DNA-testi. Ehkä joku päivä. Olen kiitollinen juuristani. Mietitkö, tai tiedätkö sinä mistä sinun sukujuuresi, perheesi tulee?

Ancestry. Those deeply excavated roots. When I moved to abroad I've started to be more interested about my roots. Where our family is coming from? Who is my mother's mother's mother? Well.. With my dear grandmother I had a conversation, and her grandpa is from Russia. I have a family in Sweden, Russia, North-America.. This woke up somekind of interest on me to make the DNA-test. Maybe one day. I'm thankful about my roots. Do you ever think, or do you know where your family comes from, what is your ancestry?

Terveys. Eläimet. Värit. Koti. Kiitollisuuden asioita on monia ja lista jatkuu loputtomiin, mutta itselleni kaikista tärkeimpiä on asiat joita ei voi mitata rahassa. En ole kova materialisti, joten asiat kuten terveys, muistot, nykyhetki ovat itselleni ne tärkeimmät.

Health. Animals. Colors. Home. There can be many things you're grateful of, and the list just continues and continues, but for myself the most important things are those, what you can't measure with money. I am not huge materialist, so things like health, memories, present are those, which are the most important for me.

Ollaan vaan tässä. Onnellisia ja kiitollisia. Haleja!

Let's just be here. Happy and grateful. Hugs!