The One with Happiness

Mitä on olla onnellinen?

Tällä viikolla tuli julki, että tutkimusten mukaan suomalaiset ovat maailman viidenneksi onnellisinta kansaa. Kärkisijalla norjalaiset. Mitkä asiat vaikuttavat onnellisuuteen?

Ystäväni julkaisi Facebookissa päivityksen, jossa kertoi omasta tavastaan olla onnellinen. "Minulle onnellisuus ei aina tarkoita että olisin hilpeä tai hyppelisin ylös ja alas joka kerta. Jokaisella pitäisi olla oikeus omanlaiseen onnellisuuteen."

Tämä kyseinen lause oli mielestäni loistavasti todettu. Se, että minä tulen onnelliseksi jostain, ei takaa että sinä tulisit onnelliseksi samasta asiasta.

Olen kokenut paljon (mikä on paljon?), me kaikki olemme. Olen kokenut vihaa, tuskaa, sydänsuruja, pelokkuutta, huonoa itsetuntoa ja olen jopa aiheuttanut näitä muille ihmisille. Olen onnellinen että olen päättänyt ja pystynyt kääntämään nämä kaikki ylösalaisin, ja olemaan onnellinen menneisyydestäni riippuen. Välillä en ole onnistunut siinä yksin, vaan ystävillä ja perheellä on suuri merkitys siinä, kuinka onnellinen olen tänäpäivänä. 

Onnellisuus on minulle tasapainoa. Olla sujut itseni kanssa, tuntea rauhallisuutta. Koen myös, että mitä vanhemmaksi tulen, sitä enemmän olen tasapainossa ja onnellinen (itseni) kanssa. Kukaan ei ole syntynyt onnelliseksi. Koen myös olevani onnellinen, mitä enemmän ymmärrän omaa olemassa oloani ja sen tarkoitusta.

***

What is it to be happy?

On this week they have released index, which tells that Finns are the world’s fifth happiest nation. Norwegians are on top position. What things affect happiness?

My friend published an update on Facebook, where he told about his own way to be happy. “For me, happiness doesn't mean always being jolly or jumping up and down about every single occasion. Everyone should be entitled to their own form of happiness.”

I think this sentence was brilliantly observed. The fact that I come happy about something, doesn’t guarantee that you would come happy from the same thing.

I’ve been through a lot (what is a lot?), we all are. I’ve experienced anger, heartache, anxiety, low self-esteem and I have caused these also to other people. I am happy that I’ve decided and been able to turn all these upside down and to be happy, depending on my past. At times I haven’t manage to do it all alone, but friends and family play an important role in how happy I am today.

For me happiness is balance. Be square with myself and to feel peacefulness. I feel also that the older I am getting, the more balanced and happy (for myself) I will be. No one is born happy. I feel that I will be happier, the more I understand my own existence and purpose for it.

Olen itse henkilökohtaisesti myös huomannut, että mitä enemmän tavoittelen onnellisuutta, ja mitä enemmän minulla on ennakko-odotuksia onnellisuuden suhteen, sitä suuremmalla todennäköisyydellä tulen pettymään ja kaikki se ponnistelu kostautuu. Joten lopetin onnellisuuden tavoittelun, ja tajusin että mitä vähemmän pyrin sitä kohti, sitä vähemmän ajattelen edes koko asiaa, ja sitä onnellisempi ja tasapainoisempi olen.

Maailmassa on paljon negatiivistä, emme pääse niistä eroon vaikka kuinka yrittäisimme. Jos olen surullinen, annan itselleni luvan olla surullinen, jos vihastuttaa, olen vihainen. En pyri työntämään tunteitani pois, olen realistinen niiden suhteen ja yritän oppia lukemaan, sillä kaikille tunteille on syynsä ja negatiiviset tunteet ovat opettavaisia, ne auttavat minua olemaan varmempi ja elämään tasapainossa muuttuvien olosuhteiden kanssa. Näiden negatiivisten ajatusten jälkeen huomaan taas ne kaikki positiiviset asiat, joista voin olla omassa elämässäni kiitollinen. Onnellisuus on myös sitä, että osaa hyväksyä ettei aina voi olla onnellinen.

Pari viikkoa taaksepäin ystäväni tuli Suomesta kylääni, ja hän saapui sunnuntaiaamuna. Päätin yllättää hänet ja tehdä meille brunssin, tarjota herkkuja ja tehdä kaiken valmiiksi. Minulla loppupeleissä käy vähän vieraita ja ei ole vieraita joille kokkailla. Olin onnellinen että sain yllättää ystäväni ja puuhastella meille yhteisen brunssin.

***

I personally have also noticed that the more I seek for happiness, and the more I have anticipated it, the greater is my chance to get disappointed and all the efforts backfires. So I stopped pursuit the happiness and realized the less I strive towards it, the less I think about it and the happier and more balanced I am.

The world has a lot of negative and we can’t get rid of it even if we try. If I am sad, I give myself permission to be sad. When I am angry, I am angry. I am not trying to push my feelings away, I am realistic and I will try to learn my feelings, because for all the emotions have a reason. Negative emotions can be very instructive, and they help me to be more confident and to live in harmony with the changing conditions. After the negative thoughts I can again see all the positive things that I can be grateful for. Happiness is also the fact, that we learn to accept that we won't always be happy.

A couple of weeks back a friend came from Finland to visit me, she arrived on Sunday morning. I decided to surprise her and make brunch for us, to offer treats and make everything ready. In the end I have very less friends who I visit me and there isn’t much guests to who I can cook for. I was very happy that I could surprise my friend and make big brunch ready for us.

Miksi me olemme niin kiinnostuneita siitä, onko lasi puolityhjä vaiko puolitäysi, kun meidän pitäisi olla keskittyneitä siihen, kuinka kaunis lasi on?

Why do we keep focusing if the glass is half empty or half full, when we should be more focused how beautiful the glass is?

Mitä onnellisuus on sinulle? Voisin vastakohtaisesti tehdä postauksen siitä, mitkä asiat eivät tee minua onnelliseksi, iloiseksi tai ärsyttävät minua - koska niitäkin on. Ihanaa keskellä olevaa keskiviikkoa, hugs!

What happiness is for you? I could, inversely, to make a post about which things do not make me happy, or annoys me - because I have those, too. Joyful Wednesday, hugs!