The One with The ABC

Yksinkertaisesti, elämäni aakkoset. Tärkeitä sanoja ja asioita minulle. Kirjoitus osoittautuikin aika pitkäksi, toivottavasti jaksatte lukea, ja etenkin oppia minkälainen ihminen olen. En kirjoittanut ihan normaaleista asioista, kuten Salatuista Elämistä, puhelimestani tms materiaalista, sillä ne asiat eivät loppupeleissä ole niinkään tärkeitä asioita. En ole materialisti, enkä sano että tietokoneeni on minulle kaikki kaikessa. Hyvä hyödyke, mutta pärjäisin ilmankin. Suuri pahoitteluni kielitaitoni puutteesta (tai sen olemassa olosta), mutta joudun nyt hiukan miksailla kieliä, kun osa sanoista tulee automaattisesti englanniksi, ja osa suomeksi. Yritän pitää sen niinkin yksinkertaisena kuin se onkin, niinkuin kaikki tässä elämässä.

Simple, the alphabet of my life. Important words and things for me. The post is pretty long, hopefully you have patience to read it - and maybe learn more about me. I didn't write about normal things, like soap operas from TV, of my phone or any kind of material, because those aren't the things which are important for me in the end. I'm not a materialist, and I won't say that my computer is everything to me. Good commodity, but I would survive also without. Honest apologies at the lack of my language skills (or the existence of it), but now I have to mix a bit of languages, as some of the words pop up in my mind automatically in english, and some in finnish. I try to keep it as simple as it is - as everything in this life. 

A = Auttaminen. (Helping). Jos me emme auttaisi ketään, minkälaisia ihmisiä me olisimmekaan. Auttaminen on tärkeää. Ja kaikenlisäksi se tuo hyvää oloa, sekä itselle että sille auttamisen kohteelle.

If we won't help anyone, which kind of people we would be. Helping is important. And besides, it brings joy and good feelings for you, but especially for that other person you are helping.

B = Balance. (Balanssi). Tähän minä yritän päätyä - balanssiin. Että tuntisin itseni tasapainoiseksi tunteideni ja itseni kanssa. Minulle tärkeä juttu. Täällä Saksassa asuessani olen myös huomannut yhden negatiivisen asian saksalaisissa (siis omasta mielestäni huono asia, ei välttämästä muista). Työ ja arki. Työ on yhtäkuin arki ja sama toisinpäin. Saksalaiset näkee edessään vaan rahan, ja tavoitteen mahdollisimman korkeasta virasta. Voi olla että menen nyt heikoille jäille kun sanon ajatukseni ääneen, mutta voi olla että tämä kaikki saksalaisten ”intohimo” työtä kohtaan kumpuaa jostain Toisen Maailmansodan ajoilta.. Kohokohta on Elokuussa 4 viikon loma, ja ihan kuin muuten elämästä ei nautittaisi. En tule koskaan ymmärtämään tätä asiaa, eikä minun tarvitsekkaan. Itselleni työ on työ, ja arki, sekä vapaa-aika on sitten juurikin sitä mitä sen kuuluu olla; rentoutumista, nauttimista kavereiden ja perheen kesken. Työssäni hoidan kaikki tehokkaasti, ja olen täsmällinen, mutta kotona en ole töissä, sillä minulla on elämää myös työn ulkopuolella.

That's what my target is, where I try to get - balance. That I could feel balanced with my feelings and with myself. Important thing for me. Since living in Germany I’ve noticed one negative issue with Germans (on my opinion it is a bad thing, maybe not yours). Work and casual. The Germans sees only the money in front of them. Second target is high position in the office. I might walk in the thin ice now when I say my thoughts out loud, but it may be that all this “passion” with Germans against working comes from somewhere World War II era.. The highlight is 4 week vacation in August, just like they can’t enjoy of the living and daily life without. I will never understand this thing, and I am glad I don’t have or need to. For me, work is work, and everyday life is exactly what it’s supposed to be; relaxation, enjoyment with friends and family. In my work I take care of the cases efficiently, I am precise, but at home I am not at work, because I actually have a life outside of work.

C = Cholesterol. (Kolesteroli). Ikävä vaiva. Geneettinen sellainen. Sukuvika kun suksi ei luista. Mutta eipä siitä häiriöksikään ole kun muistaa ottaa napit naamaan. Eikä tämä inhottava sana, tai asia estä minun elämistä millään tavalla. Niinkuin minkään moisen ei tulisi.

Nasty ailment. Genetic one. In finnish we say something like: Family fault when the ski doesn't slip. Well, it won't be that awful when I remember to take the pills. And this nasty word, or thing won't prevent my living in any way. Like nothing shouldn't.

D = Draama. (Drama). Yritän välttää sitten kaikella mahdollisella tavalla. Ylimääräistä jonninjoutavaa diipadaapaa.

I try to avoid it in every way. Over-extra fiddling dipadapapapap..

E = Elämä. (Life). Kaikille meille suotu. Ihana elämä. Sisältää ylä -ja alamäkiä, pettymyksiä, rakkautta, ahaa-elämyksiä, raikasta ilmaa..

Favorable for all of us. Wonderful life. Includes ups and downs, disappointments, love, aha-experiences, fresh air..

F = Freedom. (Vapaus). Tässä viime päiviä lukiessani Särkäniemen delfiineiden siirrosta, aloin miettimään että mitä jos itseltäni riistettäisiin vapaus. Teljettäisiin häkkiin ja katseltaisiin. Tai jos meille on valittu jo sulhanen kun olemme syntyneet, ja aviopäiväkin on sovittu. Aika karmiva ajatus, eikö? Vapautemme on yhteydessä kaikkeen mitä me teemme, mitä ajattelemme; arkisiin asioihin, valintoihin, rakkauteen, inhimillisyyteen, jopa velvollisuuksiin. Luin taannoin blogi postauksen jossa selitettiin aika hyvin sanan ’vapaus’ tarkoitus, sellaisena kuin se on – ”Vapaus tarkoittaa mm. sitä, että ymmärrämme oman osuutemme ja vastuumme osana suurempaa kokonaisuutta”.

Mitä vapaus on minulle? Mielentila.

I’ve been reading on last days from the news about this moving the dolphin away from Särkäniemi dolphinarium, and of course in my mind pop up the idea of deprivation of liberty. Someone would lock you in the cage and stare at you. Or if our parents have selected the groom for us when we are born, and the date would be selected as well. Pretty awful idea, isn’t it? Our freedom is in connection with all we do, how we think; basic daily life, choices, love, humanity, even liability. Once I read a blog post where was explained word ‘freedom’ , as it is - "Freedom means, for example, that we realize our own share and responsibility as part of the lager whole”.

What freedom is to me? State of mind.

G = Global warming. (Ilmastonmuutos). Kaikki hyvä aikanaan. ”Eihän meidän tarvitse huolehtia, emmehän me ole edes täällä olemassa enää kun maapallo tuhoutuu ilmaston lämpenemisen seurauksena”. Näin olen kuullut monen ajattelevan, ääneen. Voisin kirjoittaa aiheesta loputtomasti, faktoja, fiktioita, tutkimustuloksia, mutta luultavasti asia ei sillä ratkea. Pääasia että tiedän itse mitä tehdä, että meistä jokainen kantaa oman kortensa kekoon. Valita auton sijasta polkupyörä (edes kesäisin vaikka), sulkea vesihana sillä välin kun hieroo saippuaa päähän. Tätä sillä vapaudellakin tarkoitetaan. (”Vapaus tarkoittaa mm. sitä, että ymmärrämme oman osuutemme ja vastuumme osana suurempaa kokonaisuutta”) Suosittelen myös katsomaan dokkarin Epämiellyttävä Totuus. Dokumentti on hyvinkin silmiä avaava. Se muistuttaa että ilmastonmuutoksessa ei ole kyse politiikasta, vaan moraalista.

All good in time. ”After all, we don’t have to worry, we won’t even be here when the Earth is destroyed as a result of the global warming”. This I’ve been heard people to think, out loud. I could write endlessly about this topic, facts, fiction, research results, but probably it doesn’t resolve the issue. The main thing is that I know what to do, that each of us will do our bit. Choose the bicycle besides of the car (at least in the summer days), shut off the faucet while we are rubbing soap in the head. Because this is what freedom also means. ("Freedom means, for example, that we realize our own share and responsibility as part of the lager whole”) I also recommend to watch documentary called An Inconvenient Truth. This document is very eye-opening. It reminds us that in global warming it's not about politics, but about moral.

H = Halaus. (Hug). Ei omena, vaan halaus päivässä pitää lääkärin loitolla. Halailen kaikkia, tuttuja, tuntemattomia, puolituttuja.

Not an apple, but a hug in a day keeps the doctor far away. I hug everyone, known people, unknown people, half-known. 

I = Iskä. (Daddy). Isin tyttö. Ehdottomasti. Rakas iskä, joka on kasvattanut kolme lasta melkeinpä yksin. Joka on antanut aikansa meille kolmelle lapselle.

Daddy's girl. Definitely. Lovely dad, who have raised three children almost by himself. Who have gave his time for his children.

J = Joy. (Ilo.) Elämisen ilo. Niinkuin solisluuni päälle on kirjoitettu. Aikaisemminkin totesin, että joskus tämä yksinkertainen asia tuppaa unohtumaan, mutta tällöin otan peilin avuksi ja kurkkaan mitä siellä iholla lukikaan. Yksi päämääristäni.

Joy of living. As it's written in my skin. As I have before mention, sometimes I might forget this simple thing, but then it's good to check to the mirror, and remind myself again, what was written on my collarbone. One of my goals.

K = Kaksonen. (Gemini). Horoskooppi merkkini. Päivä-horoskooppeihin en usko, mutta kaksosen luonnekuvaus pitää aikalailla paikkaansa omalla kohdallani, kuten seuraava: "Kaksoset ovat erityisesti energisiä, kekseliäitä, mukautuvia, älykkäitä, ja luonnollisesti riippumattomia".

My zodiac sign. I don't trust to those daily horoscopes, but the personal description of gemini's is pretty fitting, as the following: "Gemini in particular, are high energy, imaginative, adaptable, smart, and naturally independent".

L = Lumi. (Snow). Ensinnäkin, suomenkielen kaunein sana. Toiseksi, viime talvi, ja samalla ensimmäinen kokonainen talvi ulkomailla osoitti että onhan tuota valkoista kylmää mössöä hiukan ikävä. Se tunne kun heräät aamulla ja lumi on maassa.

First of all, the most beautiful finnish word. Secondly, last winter, as also my first winter in abroad proved how I miss that white stuff. That feeling when you wake up in the morning and the ground is covered by snow.

M = Matkustelu. (Traveling). Niinkuin aikaisemmassa postauksessani, kerroin kuinka ukkini sanoo että olen saanut ripillä turistiviinaa. Näinhän se on. Olen syntynyt matkalaukku kädessä, toinen jalka ovella jo odottamassa että milloin mennään. Itse saan matkustamisesta valtavasti voimaa. Ja se jos mikä opettaa, etenkin kun pääsee matkustamaan maahan jossa ei ole aikaisemmin käynyt, liikkumaan paikallisten kanssa, ja tutustumaan vieraaseen maahan, kieleen ja kulttuuriin.

As in my last post, I've told you how my grandpa usually says that in my confession I have got some tourist-alcohol. That's how it is. I was born suitcase in my other hand, other feet on the door already waiting when we go. I get a lot of energy of traveling. And that's something what teach, especially when you can travel to the country where you haven't ever been before, move with locals, and get to know foreign country, language and culture. 

N = Naisellisuus. (Femininity). Voi kuinka olenkaan nainen, ja ylpeä siitä. Olen ylpeä että saan pukea housut jalkaan, hameen sijasta. Että saan olla juuri sellainen nainen, kun haluan olla. Että saan tuntea oloni naiselliseksi, ilman että joka päivä laittaisin huulipunaa huuliini. Naisellisuus on enemmänkin mitä sinä ajattelet itsestäsi, eikä mitä muut ajattelevat sinusta.

Oh how I am a woman, and proud about it. I am proud that I can wear jeans, instead of wearing a skirt. That I can be exactly that kind of woman, as I want to be. That I get to feel feminine, without that I would put on lipstick every day. Femininity is more what you think yourself to be, not what others thinks about you.

O = Onnellisuus. (Happiness). Tähän sanaan kiteytyy kaikki, oman elämäni aakkoset. 

This word says it all, my own life alphabet.

P = Pylly. (Butt). En nyt oikein tiedä mistä tämä tuli mieleen, mutta minulla on sellainen. Ei mikään pieni, mutta ei mikään turhan leveäkään (ainakaan toistaiseksi vaikka vuoden päivät onkin tullut toimistossa istuessa..). Tykkään pyllystäni.

I am not quite sure where this word came up, but I have one. Not very small, but neither too big (at least so far, even I've been sitting in the office one year now..). I like my butt.

Q = Qu'en penses-tu? (Mitä sinä ajattelet? What do you think?). Rehellisesti, mulla ei tullut Q -kirjaimesta mieleen yhtäkään suomenkielistä sanaa. Saati sitten englanninkielistä. Joten mennään nyt sitten ranskankielellä. Tärkeä kysymys. Kysyn aika useasti ystäviltäni, ja perheeltäni. Aina on hienoa saada suora mielipide, on se sitten vaateongelma tai ihmissuhteisiin liittyyvää. Ulkopuolisen mielipide on tärkeä, vaikka ihan aina en sen mukaan kuljekkaan. Silti se auttaa pitämään jalat maassa.

Honestly, I didn't figure out any finnish words starting with letter Q. Neither english words. So let's go with the french. Important question. I ask it quite often from my friends and family. It's always great to receive honest opinion, wheter it's regarding problems with clothes or relationships. The external opinion is always important, even if I do not just always go on with it. Still, it helps to keep the feet on the ground.

R = Rakkaus yhtäkuin rohkeus. (Love equal courage). Olen aina ollut sitä mieltä, että ilman rohkeutta ei ole rakkautta. Rakastaminen vaatii aina rohkeutta. On se sitten rakkautta itseäsi kohtaan, tai rakkautta toista ihmistä kohtaan. Rakkaudessa piilee aina riski että se loppuu, ja kun se loppuu, niin yleensä se satuttaa. Mutta silti en lopeta rakastamista, koskaan. Sillä olen rohkea.

I've been always thinking, that without courage there isn't love. Loving always requires courage. It can be loving against yourself or against another person. In love there is always the risk that it can run away, it can end, and when it ends it hurts. But still I won't stop loving, never. Because I am brave.

Hate is easy, love takes courage

S = Suomalaisuus. (Finnishness). Sauna, salmiakki, siideri, sisu. Ja sanotaan nyt se Sibelius myös. Olen ylpeä suomalaisuudestani, siitä että olen saanut oppia yhden maailman vaikeimmista kielistä. Olen myös kuullut että rehellisyys on lähtenyt maailmalle Suomesta, enkä epäile yhtään. Suomalaiset ovat tähän mennessä tapaamistani kansalaisista kuuliaisinta, rehellisintä ja lojaalinta kansaa. Iso peukku sille! Sitten on ne stereotypiat mitä suomalaisista olen usein kuullut puhuttavan; kielteisyys, liiallinen itsekriittisyys mutta vastakohtana vaatimattomuus. Hiljainen hengenheimolainen. Onko totta vai ei, jokainen tietää sitten omalla kohdallansa. Ja näillekin stereotypioille on aina tehtävissä jotain. "Muut tekevät mitä haluavat, suomalaiset tekevät mitä he kuvittelevat muiden haluavan meidän tehdä." Voi kuinka kaipaankaan sitä suomalaisten keksimää astiakuivauskaapin ritilää!

Sauna, liquorice, cider, sisu. And let's say Sibelius as well. I am proud of my Finnishness, that I have been able to learn the World's hardest language. I've also heard that the honesty is invented in Finland, and I don't doubt at all. So far, from every nationality I know and have met, Finnish people are the most dutiful, honest and loyal folks. Big thumb for that! Then there is those stereotypias what I've heard quite often to said about Finns; negativity, excessive self-criticism but also as a contrary; humility. The quiet soul mate. Is it true or not, everyone knows it in their own cases. And there is always something to do with these stereotypias. "Other people do what they want, Finnish people do what they think other people want us to do". Oh how I miss that Finns invented grid in the dish drying cabinet!

T = Tunteet. (Feelings). En sano, että olisin tunteideni herra, mutta rehellisesti sanottuna, elän ajatellen tunteitani, ja jättäen aivoni välillä narikkaan. Eikä siitä mitään maailmanloppua ole seurannut. Mielummin tunnen paljon, kuin liian vähän. Mielummin elän täysillä, kuin hitaalla vauhdilla. Kun itkettää, itken. Kun naurattaa, nauran. Kun haluan sanoa asiat rehellisesti ja suoraan, sanon ne. Kun rakastan, rakastan täysillä, tai en ollenkaan. Joskus olen toivonut että voisin muuttaa tunteitani, ja elää ilman niitä. Mutta ilman omia tunteita, tuntemuksiani, en olisi minä. 

I won't say, that I am the queen of my feelings, but honestly, I live through my feelings, and sometimes I forget to think. And that haven't cost me the end of the world. I rather feel too much, than too less. I rather live with full power, than carefully and slow. When I want to cry, I cry. When I want to laugh, I laugh, When I want to say things honest and straight, I will. When I love, I love with full heart, or not at all. Sometimes I've been wishing that I could change my feelings, and live without them. But without my own feelings, knowledge, I wouldn't be me.

U = Uteliaisuus. (Curiosity). Jos joku voikin olla utelias, niin se olen minä. Ja uteliaalla en nyt puhu Salkkareiden Ulla Taalasmaasta, joka haluaa tietää ja kuulla jokaisen juorun, vaan uusien asioiden oppimisesta ja tutkimisesta. Olen utelias oppimaan uusista kulttuureista, oppimaan kuinka vasenkätinen voikaan kirjoittaa vasemmalla kädellä, tai miksi ananas kasvaa maassa eikä puussa.

If someone can be curious, it's me. And talking about curiosity, I don't mean about that old grandma in the next door, who want to know and hear every gossip, I am talking about learning new things, and exploring. I am curious to learn new cultures, learn how the left-hander can write with the left hand, why pineapple is growing in the ground and not in the tree.

V = Virheet. (Mistakes). Minä teen niitä. Usein. Joskus opin ekalla kerralla, joskus kantapään kautta. Joskus ehkä en koskaan. Enkä pelkää tehdä virheitä, en lopeta ajattelemista, tuntemista tai tekemistä pelon takia. Voin toki olla viisaampi, ja oppia virheistäni, mutta jos en tekisi mitään, niin ei tapahtuisikaan mitään. Edes niitä virheitä. Ehkä sanonta "ennenkuin voit olla vanha ja viisas, sinun täytyy ensin olla nuori ja tyhmä" pitää paikkaansa.

I make mistakes. Often. Sometimes I learn with the first time, sometimes with the hard way. Sometimes maybe never. And I don't afraid to do mistakes, I won't stop thinking, feeling or doing things because of the fear. Of course I can be wiser, and learn from mistakes, but if I won't do anything, nothing won't ever happen. Even those mistakes. Maybe saying "before you can be old and wise, first you have to be young and stupid" is correct.

W = Water. (Vesi). Juomavesi. Kylpyvesi. Hanavesi. Kuravesi. Järvivesi. Merivesi. Mikä vaan vesi niin olen iloinen! Olen kotoisin maasta josta löytyy n. 190 000 järveä. Siis 190 000! Joten se tarkoittaa että Suomen pinta-alasta 10% on järvien peitossa. Asun Saksassa, josta löytyy n. 70 järveä (korjatkaa joku jos olen väärässä). Eli kyllä on järviä ikävä. Myös vesi juomana on mistä tykkään. Saksassa moni ostaa kaupasta pullotettua vettä, tai kivennäisvettä. Itse kuitenkin juon suoraan hanasta, sillä se maistuu ihan normaalille.

Drinking water. Bathing water. Tap water. Mud water. Lake water. Ocean water. Any kind of water and I am happy! I come from the country where is around 190 000 lakes. 190 000! So it means that Finland's surface area 10% is covered by lakes. I live in Germany, where is about 70 lakes (correct me if I am wrong). So yes, I do miss lakes. Also water as a drinking water is something I like. In Gemany many people buys bottled water from the markets, or mineral water. But I drink it straight from the tap, because it tastes normal.

http://www.travelscandinavia.ch/finnland/seenplatte

X = Xylitoli. (Xylitol). Nämä Z, X, Q kirjaimet ovat niitä kun on vaan pakko keksiä joku sana. Olkoon se sitten Xylitoli. Suomalaisille xylitoli tuo ensimmäisenä mieleen Jenkki-purukumin. Ja hipheihurrei suomalaisethan kehittivätkin ensimmäisen xylitoli-purukumin vuonna 1975 (lähde: Wikipedia).

These Z, X, Q letters are those where I just have to figure out any kind of word. So then it will be Xylitol. For Finns this word brings to mind Jenkki -chewing gum. And hipheyhurray Finns developed first xylitol chewing gum in the year 1975 (source: Wikipedia).

Y = Ystävät. (True friends). Noniin, sitten itse asiaan. On tuttuja, kavereita, ja sitten on niitä ystäviä. Englanninkielessä sana 'friends' tarkoittaa sekä ystävää että kaveria, mutta meille suomalaisille tässä on selkeä ero. Pidän sanaa 'ystävä' todella tärkeänä sanana, kunnioituksena, arvona. Mitä se ystävä sitten oikein on? Rehellisyyttä, empatiaa, epäitsekkyyttä, luottamista, kunnioitusta toista ihmistä kohtaan. Se että voi kello 03:00 soittaa ystävälle, ja kertoa huolet. Tai että tietää, että se ystävä kertoisi omat huolensa myös minulle. Sielunkumppani, tai sukulaissielu. Minulla on paljon kavereita, mutta ystävät, ne minä voin laskea yhdellä kädellä. Ylistys ystävyydelle!

Okay then, straight to the point. There is people we know, friends, and then there is those true friends. In english language word 'friend' means both, so I will use 'true friend' in this case. We Finns know the difference. I think that the word 'true friend' is very important word, esteem, value. What the true friend actually means? Honesty, empathy, altruism, trust, respect against the other person. It means that you can call to your friend at 3am in the night, and tells what's wrong. Or to know that your true friend would also tell her/his problems to you. Soulmate, kindred spirit. I have a lot of friends, but the true friends of mine I can count with the one hand. Praise to true-friendship!

Z = Zucchini. (Kesäkurpitsa). Taas kirjain, jonka kohdalla jouduin hetken miettimään. Ainut asia mikä tuli mieleen, kesäkurpitsa. Se vihreä, vähän kurkkua isompi kesäherkku. Toimii hyvin grillatessa, ja kasvis-pyttipannun seassa. Aika vetinen. Ja terveellinen ennenkaikkea.

Again the letter which took me a while to think about the word. Only word I figured out: zucchini. That green thing, a bit bigger than cucumber. Very good on the grill, and also among vegetable-wok. Quite watery. And very healthy.

Å = Åtta. (Kahdeksan, Eight). Onnennumeroni. Ja koska Suomi on kaksikielinen maa, laitetaan tämä nyt sitten ruotsiksi. Oletteko muuten huomanneet, että numero kahdeksan poikittain laitettuna muuttuu äärettömyyden merkiksi. Cheers to that!

My lucky number. And because Finland is the country of two national languages, I put this one in swedish now. Have you noticed that when you turn number eight athwart, it becames sign of infinity. Cheers to that!

Ä = Äidinkieli. (Mother tongue). Suomi, minun äidinkieleni. Maailmalla on n. 5.4 miljoonaa syntyperäistä suomea puhuvaa ihmistä (Wikipedia, tieto vuodelta 2009-2012). Niinkuin S:n kohdalla totesin, olen onnekas että olen oppinut yhden maailman vaikeimmista kielistä. Tämä ei todellakaan tarkoita sitä, että minun olisi helpompi oppia muita kieliä vain siksi että suomenkieli on niin vaikeaa - ei todellakaan. Päinvastoin, suomenkieli on jotain niin erilaista, että esimerkiksi ranskan tai englanninkielen opiskeluun täytyy todella keskittyä. Se että meillä on 15 erilaista sijamuotoa ei tee asiasta yhtään sen helmompaa. Ettäs tiedätte.

Finnish, my mother language. There is only about 5.4 million native finnish speakers in this world (Source from Wikipedia). As I mentioned in the letter S, I am lucky that I've learnt onee of the world's hardest language. But this doesn't mean that it would be easier for me to learn other language - not at all. Vice versa, the finnish language is something totally different, and because of the difference I really have to focus of learning example french or english. Already that we have 15 different cases for nouns, doesn't make it any easier. So that you know.

Ö = Ögon. (Silmät, Eyes). Minulla on siniset silmät. Yksi parhaista piirteistäni on silmät. Peräti 89 % suomalaisista on siniset silmät. Viva la sinisilmäisyys! Kaikki hyvähän tunnetusti loppuu aikanaan, ja niin käy myös sinisilmien. Lisää tietoa aiheesta: http://www.tekniikkatalous.fi/tiede/2012-10-18/Suomi-on-maailman-sinisilm%C3%A4isin-maa-3311098.html

I have a blue eyes. One of my favorite trait is my eyes. Even 89% of Finns has blue eyes. Viva la blue eyes! Everything good comes to an end in some point, and so does the blue eyed people. More information in the following article: http://www.nytimes.com/2006/10/18/world/americas/18iht-web.1018eyes.3199975.html?_r=1

(Kaikki kuvat ovat joko omia, tai Pinterestistä bongattuja. // All the pictures are either mine, or taken from Pinterest)

***

Että sellaista. Haleja!