The One with The Actions

“You're going to come across people in your life who will say all the right words at all the right times. But in the end, it's always their actions you should judge them by. It's actions, not words, that matter.”
― Nicholas Sparks

Olen uskonut ja luottanut ihmisten sanoihin enemmän kuin tekoihin. Ja jos on vaan sanoja tekojen sijaan, ei ole luottamusta. Aina pelkät sanat eivät riitä, eikä pitäisikään riittää, kenellekkään. Se mikä meistä tekee meidänlaisia, ihmisiä, on meidän teot, ei sanat. Ihmisiä tuomitaan liian paljon sanomiensa asioiden perusteella, mutta sitten unohdetaan ne teot. Joskus sanat ja teot voivat olla ristiriidassa. Jos sanoo toista, ja mitään ei tapahdu, niin ei ihmiset voi luottaa hänen sanoihinsa. Jos minulle sanotaan että "haluan sinut elämääni", tai että "en voi elää ilman sinua", niin odotan myös tekoja näiden sanojen taakse, tai eteen. Odotan ja elän toivossa, että jotain tapahtuu. Muttakun ei tapahdu. Ne olivat pelkkiä sanoja. Valitettavasti minä kuulen nämä sanat, ja ne merkkaavat minulle paljon, paljon enemmän kuin voi arvatakkaan. Mutta en minäkään mikään huithapeli ole, vaan odotan myös seurauksia ja tekoja. Tekoja näyttää, kuinka paljon joku haluaa minut elämäänsä, tai sitä, kuinka hän näyttää ettei voi elää ilman minua.

Kuten vanha espanjalainen sanonta "kala kuolee suunsa kautta" (Por la boca muere el pez) sanoo, on meidän varottava sanomaamme, sillä sanoillamme voi olla vakava, pysyvä vaikutus. Sananvapaus antaa meille mahdollisuuden sanoa mitä tahansa, mutta on muistettava että mitä me todella tunnemme, ja jos lupaamme jotakin, olemmeko valmiita toteuttamaan lupauksemme. Mihin minä itse pyrin elämässäni, on sanojen ja tekojen tasapaino. Niinkuin tunteissanikin, pyrin myös toimimaan tavalla, jolloin harkittu sekä spontaani toiminta on tasapainossa. Pyrin olemaan rehellinen ja johdonmukainen, jolloin myös varon aiheuttamasta harmia muille, lähellä oleville ihmisilleni. Olen päästämässä irti odotuksistani, ja olen myös oppinut huomaamaan että kaikki eivät ajattele samalla tavalla kuin minä. En enää rankaise itseäni, tai tunne syyllisyyttä siitä että odotin jotain mitä ei koskaan tule tapahtumaan. Paras tapa on jättää odotukset, ihanteet ja olettamukset taakseen. Kukaan meistä ei ole täydellinen.

“You are what you do, not what you say you'll do.”
― C.G. Jung

I've believed and trusted people's words more than their actions. And if there is only words without actions, there isn't trust. The words are not always enough, and shouldn't be enough, to anyone. What makes us "us", is our actions, not the words. People are judging other people too easily by them words, but then you might forget people's actions. Sometimes these two things, words and actions are at variance. If you say something, and nothing happens, how someone can ever trust to your words. If someone says to me "I want you in my life", or "I can't live without you", I would expect actions behind these words. I wait, and live in a faith that something will happen, actions. But there won't be any. Those were just words. Sadly I am the one who hears these words, and they mean a lot for me, much more than you can guess. But I am not any silly one, I will expect to have actions and results. Actions to show, how much someone wants me to his life, or to show me how much he can't live without me.

Like the old Spanish proverb says "the fish dies by his mouth" (Por la boca muere el pez), we have to be careful what we say, because everything what we say, might have serious effect. Freedom of speaking alouds us to say anything, but we have to remember what we really feel, and if we promise something, are we really ready to make it happen. What I try to achieve is to have balance between words and actions. Like with my feelings, I also try to act in a way when my words and actions are balanced. I try to be honest and consistent, and I am careful not to cause harm to people near me. I've been trying to let go of my expectations and also I've been learning to see that everyone doesn't think at the same way than I do. I don't punish myself anymore, or feel quilty of something what never going to happen. Best way is to let go of expectations, ideals and assumption. Nobody isn't perfect.

***

Ihanaa alkanutta viikkoa kaikille, muistakaa tehdä asioita, eikä vain sanoa.. Haleja!

Have a lovely start for you week, remember to act, not only tell. Hugs!